Επικοινωνιακός εμπαιγμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι λίστες έργων για τη διαχείριση των υδάτων

Αθήνα, 25/10/2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

– Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Επικοινωνιακός εμπαιγμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι λίστες έργων για τη διαχείριση των υδάτων

Η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης για τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας αποτελεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Αυτό σημαίνει πως η ολοκλήρωση και έγκριση του συνόλου αυτών σημαίνει και αποδέσμευση των κοινοτικών πόρων στους τομείς της ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης που λιμνάζουν έως σήμερα, ενώ σηματοδοτεί και την απομάκρυνση του κινδύνου επιβολής κυρώσεων και προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς η υποχρέωση αναθεώρησης ανά 6ετία προκύπτει από την Οδηγία 60/2000, και με γνώμονα την αποτύπωση της υφιστάμενη κατάσταση με όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικό τρόπο.

Ωστόσο, η Κυβέρνηση εμφανίζεται να έχει καθυστερήσει τραγικά με την διαδικασία της που θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί από το 2015, καθώς μετά από δύο χρόνια, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της διαβούλευσης των σχεδίων. Παράλληλα, σοβαρό προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι τα σχετικά κείμενα προβλέπουν αρκετά εκτεταμένες λίστες τεχνικών έργων, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων, χωρίς την παραμικρή μνεία για τις πηγές χρηματοδότησης. Κοινώς δηλαδή, φαίνεται πως η αναθεώρηση βασίζεται σε παραδοχές και εκτιμήσεις που απέχουν από την πραγματικότητα, δεν ισοσκελίζουν ρεαλιστικά το υδατικό ισοζύγιο των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων και γι’ αυτό καταφεύγουν σε εκτενείς λίστες τεχνικών έργων.

Με δεδομένο ότι η αξιοπιστία των αναθεωρημένων σχεδίων αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία κατάρτισης και κυρίως της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας που δίνει τις κατευθύνσεις, ενώ επηρεάζει τις δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, αφού ανάλογα με τις δυνατότητες άρδευσης καθορίζεται το είδος των καλλιεργειών και η έκταση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων ανά γεωγραφική ενότητα,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια η εθνική στρατηγική που διαμορφώσατε ως Υπουργείο και ποιες οι οδηγίες που δώσατε στους μελετητές για την αναθεώρηση των σχεδίων και οδήγησαν σε μακροσκελείς λίστες τεχνικών έργων;

2. Δεδομένου ότι η 6ετία αποτελεί το χρονικό ορόσημο της αναθεώρησης, τα έργα που έχετε ενσωματώσει στα υπό διαβούλευση σχέδια τί χρονικό ορίζοντα υλοποίησης έχουν και από πού θα αντληθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι, δεδομένου ότι αθροιστικά οι απαιτήσεις υπερκαλύπτουν τις προβλέψεις από τα επιχειρησιακά προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων 2014-2020 και αυτού για την αγροτική ανάπτυξη;

Ο Ερωτών Βουλευτής της ΝΔ:

Κώστας Σκρέκας, Βουλευτής Π.Ε. Τρικάλων

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn