Επιστολή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, προς τους ευρωπαίους ομολόγους του, σχετικά με την ελληνική πρόταση για την αντιμετώπιση της διεθνούς ενεργειακής κρίσης

Ανάρτηση από το facebook:
 Απέστειλα επιστολή στους ευρωπαίους ομολόγους μου με αναλυτική περιγραφή:
🔹 Του ελληνικού μηχανισμού ανάκτησης υπερεσόδων από τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
🔹 Των χρημάτων που έχουμε ανακτήσει τις πρώτες 55 ημέρες της εφαρμογής του μηχανισμού.
🔹 Της ελληνικής πρότασης, που παρουσίασα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στις 26 Ιουλίου, για έναν μόνιμο ευρωπαϊκό μηχανισμό που αποσυνδέει τις τιμές φυσικού αερίου από αυτές του ρεύματος, με ποσοτικά παραδείγματα.
Η Ελλάδα διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο με συγκεκριμένες προτάσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην αντιμετώπιση της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn