Επιτροπή Απολογισμού και Ισολογισμού – Ομιλία Κώστα Σκρέκα – 19/06/18

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κ. Νικόλαο Μπουλαξή, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2017.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn