Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου – Ομιλία Κώστα Σκρέκα – 25/10/17

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn