Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου – Ομιλία Κώστα Σκρέκα – 4/3/19

(Εισηγητής Ν.Δ.) Σ/Ν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn