Η Κυβέρνηση συνεχίζει να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα για τον ΔΕΣΦΑ

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της ΝΔ και Βουλευτής Τρικάλων, κ. Κώστας Σκρέκας, με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη τύπου Υπουργών της Κυβέρνησης για το θέμα του ΔΕΣΦΑ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια συγκάλυψης του «εκλεκτού» της Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ. Σε κοινή συνέντευξη τύπου Υπουργών διανεμήθηκε ένα ενημερωτικό, το οποίο εμπεριέχει σοβαρές ανακρίβειες και αναλήθειες, ενώ προφορικά αναφέρθηκαν κάποιοι αριθμοί για το ΕΦΑΠΑΞ που τελικά έλαβε και οι οποίοι προκαλούν σοβαρά ερωτηματικά και προβληματισμό.

Για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους:

1. Στο ενημερωτικό που μοιράστηκε αναφέρεται ότι ο Δ/νων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο και κατά συνέπεια επειδή είναι εργαζόμενος θα πρέπει να βρεθεί στην υψηλότερη βαθμίδα που είναι αυτή του Δ/ντή Δραστηριοτήτων.

Αναληθές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας όχι όμως με την υπαλληλική του ιδιότητα. Οι εργασιακές του υποχρεώσεις και καθήκοντα αναστέλλονται για την περίοδο που ασκεί το έργο του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εκτός εάν εργάζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος μετά το πέρας του ωραρίου απασχόλησής ή στα διαλείμματά του!
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γεν. Διευθυντής Δραστηριότητας είναι δυο διαφορετικές διοικητικές μονάδες στον ΔΕΣΦΑ αλλά και σε κάθε άλλη ΑΕ εταιρεία που δεν προϋποθέτει και δεν εξαρτά η μία την άλλη.

2. Επίσης, τονίζεται ότι επειδή το εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει για τον διορισμό και τις αμοιβές των μελών του ΔΣ άρα «στη βάση αυτή κρίθηκε ότι το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο όργανο να αποφασίσει την ιεραρχική εξέλιξη του κυρίου Νίκα». Αναληθές και Ανακριβές. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ, οι οποίες ορίζονται στο τροποποιημένο Καταστατικό της εταιρείας ΔΕΣΦΑ ΑΕ, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3851/ 18.06.2013. Ειδικότερα στο άρθρο 12 του Καταστατικού μεταξύ άλλων ορίζεται ότι «Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί κάθε αρμοδιότητα η οποία του ανατίθεται με το παρόν καταστατικό, πλην όσων σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες της Εταιρείας». Ως εκ τούτου είναι αναρμόδιο να προάγει βαθμολογικά και μισθολογικά εργαζόμενο (με εξαρτημένη σχέση εργασίας) της εταιρείας, όπως κακώς έκανε στην συγκεκριμένη περίπτωση του στελέχους του ΔΕΣΦΑ.

3. Περιγράφεται ότι «Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει για το διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου και αυτομάτως, εκ του καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος εξελίσσεται στην ανώτατη ιεραρχική θέση και καταλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Δραστηριοτήτων, εφόσον είναι και εργαζόμενος της εταιρείας». Μάλιστα αναφέρεται και προηγούμενο στέλεχος της εταιρείας που δήθεν ακολούθησε ανάλογη πρακτική. Ανακριβές και αναληθές. Εκείνο το στέλεχος ήταν ήδη Διευθυντής Δραστηριότητας πριν ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος. Η δε μισθολογική του προαγωγή πραγματοποιήθηκε χρόνια μετά, αφού είχε αποχωρήσει από Δ/νων Σύμβουλος και βέβαια συνέχιζε να είναι εργαζόμενος στην εταιρεία. Ο εκλεκτός της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει αποχωρήσει. Παραμένει ακόμη και σήμερα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Για το θέμα των χρημάτων. Αναφέρθηκε ότι δεν υπολογίστηκαν τα τρία χρόνια που ήταν στον Καναδά και έτσι αντί για 233.985 μικτά πήρε 203.847 μικτά(για κάθε έτος παίρνει 10.000 ευρώ σύμφωνα με αυτό!). 203.847 μικτά είναι 171.193 καθαρά. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες στις 2 Φεβ 2017 παρέλαβε δίγραμμη επιταγή αξίας 194.789 (καθαρά). Ποια η αλήθεια;

Όλα τα προηγούμενα δείχνουν το εξής: Το εν λόγω στέλεχος του ΔΕΣΦΑ, επιλογή της Κυβέρνησής ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, βιαζόταν για κάποιο λόγο να πάρει το ΕΦΑΠΑΞ, ενώ ήταν εν ενεργεία Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Το ήθελε όμως και φουσκωμένο!

Μηχανεύτηκε λοιπόν μια παράτυπη και πρωτάκουστη, διαδικασία οργανικής και μισθολογικής προαγωγής του και μετά κατέθεσε τα χαρτιά του για συνταξιοδότηση. Η κυβέρνηση τον καλύπτει.

Για να αποσαφηνιστούν όλα τα σκοτεινά σημεία, παρακαλούμε άμεσα τον Υπουργό σε απάντηση της ερώτησης που έχουμε υποβάλει να:

1. καταθέσει στην Βουλή των Ελλήνων, αντίγραφο της δίγραμμης επιταγής που παρέλαβε το εν λόγω στέλεχος ως αποζημίωση απόλυσης και ό,τι άλλη αποζημίωση έλαβε από οποιαδήποτε άλλη πηγή (αποταμιευτικό πρόγραμμα)

2. υποβάλει τον τρόπο υπολογισμού της διαμόρφωσης του νέου μισθού με τον οποίο υπολογίσθηκε το ΕΦΑΠΑΞ και την ανάλυση του προηγούμενου μισθού του ως απλού Διευθυντή

3. καταθέσει το φύλλο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ από τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού όπου θα προκύπτει πόσα χρόνια εργασίας υπολογίσθηκαν και αν συμπεριλήφθηκαν τα τρία χρόνια που εργαζόταν στον ΚΑΝΑΔΑ

4. γνωστοποιήσει τη διάταξη βάση της οποίας αποδεικνύεται ότι η διαδικασία οργανικής προαγωγής του εν λόγω στελέχους από το εποπτικό συμβούλιο στηρίζεται στο καταστατικό ή στον κανονισμό ή στην συλλογική σύμβαση εργασίας της εταιρείας ή στο νόμο που ορίζει τις αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου.»

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn