Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την ενεργειακή πολιτική

Οι χειρισμοί της Κυβέρνησης στην ενέργεια είναι τραγικοί.

Αφού πρώτα εγκατέλειψε το μοντέλο της μικρής Δ.Ε.Η., συμφώνησε στη συνέχεια με την τρόικα να περιοριστεί η παρουσία της Δ.Ε.Η. από το 95%, περίπου της αγοράς, στο 50% μέσα σε 3 – 4 χρόνια με μηδενικό αντάλλαγμα για την επιχείρηση και το Δημόσιο. Με επιχείρημα ότι δήθεν προστατεύει το δημόσιο χαρακτήρα της εταιρείας παραχώρησε το μισό μερίδιο αγοράς της Δ.Ε.Η. χωρίς καμία παρέμβαση στη δομή της εταιρίας. Κατέληξε λοιπόν, σε ένα μοντέλο Φράνκεσταϊν, το οποίο έχει οδηγήσει τη ΔΕΗ στο παρά πέντε της κατάρρευσης.

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί της Δ.Ε.Η. φτάνουν τα 2,7 δις ευρώ, υπερβαίνοντας περίπου έξι φορές τα κέρδη της εταιρείας. Η ρευστότητα της εταιρείας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη χρηματοδότηση της από τις αγορές ακόμη και από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Αδυνατεί πλέον να προχωρήσει ακόμη και τα απολύτως απαραίτητα έργα συντήρησης των μονάδων της με κίνδυνο να τεθεί σύντομα θέμα ομαλής τροφοδοσίας. Παράλληλα αυξάνεται συνεχώς η πιθανότητα να οδηγηθεί σε αναγκαστική στάση πληρωμών προς τους προμηθευτές και τους ομολογιούχους της, ακόμη και σε αδυναμία πληρωμής της μισθοδοσίας (πρόσφατη σχετική δήλωση του Προέδρου της ΓΕΝΟΠ).

Το δεύτερο μεγάλο λάθος είναι ότι, στο πλαίσιο της παρούσης αξιολόγησης, η Κυβέρνηση επιλέγει να δίνει τις λάθος μάχες, καθώς, μένοντας προσκολλημένη στις δογματικές τις εμμονές, αρνείται να κάνει τις παρεμβάσεις για την επιβίωση της Δ.Ε.Η. και για ένα υγιές άνοιγμα της αγοράς ενέργειας. Δεν είναι μόνο ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί νέα προβλήματα στη Δ.Ε.Η., είναι ταυτόχρονα και ότι, αρνούμενη τις αναγκαίες αλλαγές στην ενέργεια, κάνει πιο βαρύ το δημοσιονομικό πακέτο για το αφορολόγητο και τις συντάξεις. Αυτό είναι ένα ακόμα λάθος της Κυβέρνησης, η οποία με τις ιδεοληψίες της ανεβάζει τον λογαριασμό για φορολογούμενους και συνταξιούχους.

Η Νέα Δημοκρατία σήμερα παρουσιάζει τη δική της ολοκληρωμένη πρόταση για την Ενεργειακή Πολιτική. Η πρόταση έχει τέσσερις βασικές προτεραιότητες:
I. Τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και τροφοδοσίας της χώρας.

II. Τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε το κόστος της ενέργειας να είναι προσιτό για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλα γειτονικά Κράτη.

III. Την προστασία του περιβάλλοντος, με εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας που προκύπτουν από τη Συμφωνία του Παρισίου για την Κλιματική Αλλαγή.

IV. Την προσέλκυση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις χωρίς να επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος.

Το σχέδιο μας περιλαμβάνει επιμέρους παρεμβάσεις στους παρακάτω άξονες:

1. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, η δημιουργία υποδομών και η μείωση του ενεργειακού κόστους, έχοντας ως πρωταρχικό μας μέλημα της διάσωση της Δ.Ε.Η. και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ σε ποσοστό 66%, ως μέσο άντλησης κεφαλαίων τόσο για την αποκατάσταση της ρευστότητας της Δ.Ε.Η. όσο και για την πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων για το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρονικής ενέργειας.

Ο ιδιωτικοποιημένος ΑΔΜΗΕ, με τη σειρά του, θα καταρτίσει και θα παρουσιάσει Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης που θα αφορά το σύνολο των υποδομών, δικτύων και διασυνδέσεων, και που θα λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα, μέσα από τη νομοθέτηση του. Προκειμένου να υπάρχει δημόσιος έλεγχος και να γίνεται αξιολόγηση στη βάση συγκεκριμένων στόχων.

Για την Νησιωτική Ελλάδα και την υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας αλλά και για τη μείωση της πρόσθετης επιβάρυνσης όλων των πολιτών από τα τιμολόγια Υ.Κ.Ω., θα δοθεί προτεραιότητα στα έργα διασύνδεσης α) της Κρήτης με την Αττική, β) των Κυκλάδων με την Ηπειρωτική Ελλάδα, γ) των Δωδεκανήσων με την Κρήτη και της Ικαρίας και της Σάμου με τις Kυκλάδες, και δ) του Βορείου Αιγαίου. Στο σκέλος της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνεται ο διαχειριστής του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) να αποκτήσει την ιδιοκτησία όλων των αντίστοιχων υποδομών, προκειμένου να αντληθούν πόροι για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων επενδύσεων με προτεραιότητα στην εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών.

Στο σκέλος της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, δίνουμε έμφαση στην ανάγκη ανασχεδιασμού του λειτουργικού και διοικητικού μοντέλου της Δ.Ε.Η. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σε τρία διαδοχικά στάδια:

I. Αρχικά, θα διασφαλιστεί η επιβίωση της εταιρείας και θα αποκατασταθεί η ρευστότητα της. Η αντιμετώπιση των ανείσπρακτων οφειλών είναι πρώτα από όλα ζήτημα βούλησης. Οι πραγματικά αδύναμοι θα προστατευθούν με την ένταξη τους στο κοινωνικό τιμολόγιο και την παροχή δυνατότητας για διακανονισμό των οφειλών, αλλά όσοι από επιλογή δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους θα υποστούν τις συνέπειες. Δεν αρκεί, όμως, μόνον αυτό. Οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για βίαιη μείωση του μεριδίου αγοράς της Δ.Ε.Η., η προβληματική εφαρμογή των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, η εις βάρος της Δ.Ε.Η. μετοχοποίηση του ΑΔΜΗΕ και οι απλήρωτοι λογαριασμοί καθιστούν απαραίτητο να προχωρήσει η παραχώρηση ή η πώληση ορισμένων λιγνιτικών μονάδων και υδροηλεκτρικών εργοστασίων της Δ.Ε.Η. Μόνον έτσι δημιουργούνται οι συνθήκες, ώστε αφενός η Δ.Ε.Η. να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την διάσωσή της και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και αφετέρου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η ελπίδα και η προοπτική παίρνουν τη θέση της αβεβαιότητας για τις περιοχές που εξαρτώνται από την παρουσία της Δ.Ε.Η.

II. Αναδιαμόρφωση της διοικητικής δομής της εταιρείας, με στόχο να αναδειχθεί το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας που αποτελεί και το πιο σημαντικό «περιουσιακό» της στοιχείο. Με το νέο λειτουργικό μοντέλο θα υιοθετηθούν οι καλύτερες διεθνείς πρακτικές για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

III. Προώθηση της συμμαχίας της Δ.Ε.Η. με στρατηγικό επενδυτή, προκειμένου να αναπτυχθεί ως περιφερειακή δύναμη και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε.

2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Προτείνουμε την άμεση εκκίνηση των διαγωνισμών με ανταγωνιστική διαδικασία, προκειμένου να αναθερμανθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Η απλοποίηση της αδειοδότησης, με θεσμοθέτηση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και γρήγορης διεκπεραίωσης της, θα διευκολύνει σίγουρα τα ιδιωτικά έργα, όμως προκειμένου να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό της χώρας και κυρίως των νησιών μας απαιτείται η ολοκλήρωση των διασυνδέσεων της νησιωτικής με την ηπειρωτική Ελλάδα, (Κρήτη, Κυκλάδες, Βορειοανατολικό Αιγαίο).

Επιπλέον, ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη μονάδων βιομάζας και βιοαερίου αλλά και την αξιοποίηση της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας Μήλου, Νισύρου και Λέσβου, με σύμπραξη της Δ.Ε.Η. με εξειδικευμένες εταιρείες ή μέσω διαγωνισμών χωρίς τη συμμετοχή της Δ.Ε.Η.

3. Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Στόχος της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας είναι να ξεφύγουμε από την αναποτελεσματική επιδοματική πολιτική σε μια πολιτική ουσιαστικής ανακούφισης των νοικοκυριών, με οριστική έξοδο τους από την ενεργειακή φτώχεια. Το κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η, η επιδότηση ενοικίου και η παροχή βοήθειας από την Αυτοδιοίκηση είναι δράσεις που, μαζί με άλλες, θα ενταχθούν σε μία ενιαία Εθνική Στρατηγική.

Θέτουμε ως προτεραιότητα την αναβίωση και βελτίωση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» για την πραγματοποίηση έργων θερμομόνωσης, εκσυγχρονισμού των συστημάτων θέρμανσης – ψύξης, και εγκατάστασης Α.Π.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού νερού σε κατοικίες. Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων κρατών που εφάρμοσαν τέτοιες παρεμβάσεις (Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία), ενθαρρύνουμε τη δραστηριοποίηση εξειδικευμένων εταιρειών παροχής υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας, και τη συνεργασία τους με τους παρόχους ενέργειας. Από τις συμπράξεις αυτές είναι δυνατόν να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να έχει και θετικό οικονομικό αντίκτυπο και ευρύτερα, μέσα από την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί και στα κτίρια του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με χρηματοδότηση από τούς πόρους που εξοικονομούνται.

Επίσης, προτείνουμε την ουσιαστική αξιοποίηση του «Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης», θεσπίζοντας εξειδικευμένα κίνητρα για να αναβαθμίσουν τις κατοικίες τους ενεργειακά και όσοι δεν είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

Παράλληλα, προτείνεται η ανάδειξη συγκεκριμένης περιοχής ως προτύπου για την εφαρμογή τεχνολογιών Ενεργειακής Αποδοτικότητας (smart city), με χρήση ευφυών συστημάτων για την εξοικονόμηση, τη διαχείριση και τη μέτρηση της ενέργειας.

4. Φυσικό αέριο

Σε ό,τι έχει να κάνει με το φυσικό αέριο, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζεται στην επιτάχυνση της απελευθέρωσης της αγοράς και στην ουσιαστική αξιοποίηση όλων των υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι κομβική η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ, με αξιόπιστο επενδυτή που θα δεσμευθεί για την υλοποίηση του δεκαετούς προγράμματος του ΕΣΦΑ και που θα πετύχει χαμηλό κόστος χρήσης του φυσικού αερίου.

Όπως και η αναδιοργάνωση της ΔΕΠΑ, προκειμένου να επικεντρώσει τις δραστηριότητες της στην προμήθεια φυσικού ορίου, με όρους όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικούς προς όφελος των καταναλωτών.

Επίσης, προωθούμε την ολοκλήρωση όλων των διεθνών projects για υποδομές φυσικού αερίου (IGB, νέο σχέδιο South Stream, East Med, LNG Αλεξανδρούπολης κλπ.) και τη διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων για τη μεγαλύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου στην περιφέρεια και τα νησιά (με την ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων συστημάτων Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου μικρής κλίμακας).

5. Υδρογονάνθρακες

Η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και η εκμετάλλευση όλων των δυνητικών κοιτασμάτων αποτελούν βασικούς στόχους του Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την Ενεργειακή Πολιτική.

Στη βάση αυτή προτείνουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής των συμβάσεων το συντομότερο δυνατό, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες τις ενέργειες, και να προκηρυχθεί νέος γύρος παραχωρήσεων σε θαλάσσιες περιοχές. Έτσι, είναι δυνατόν να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις, καθώς και να αναβαθμιστεί ο γεωπολιτικός ρόλος της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Ακόμα, θεωρούμε απαραίτητη την ενδυνάμωση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, με πενταετή θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της (ορίζεται με αυξημένη πλειοψηφία 3/5 της Βουλής) και αύξηση του προϋπολογισμού της από το 1.000.000 ευρώ στα 4.000.000 ευρώ. Έτσι θα μπορεί να αποτελεί έναν ισχυρό, σταθερό και αξιόπιστο συνομιλητή, που θα εγγυάται τη συνέχεια και συνοχή της εθνικής πολιτικής στον τομέα της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων.

6. Ορυκτές Πρώτες Ύλες

Συμπληρωτικά με τις παραπάνω παρεμβάσεις, και για την καλύτερη και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου αξιοποίηση όλων των φυσικών πόρων, προτείνουμε τον εκσυγχρονισμό του μεταλλευτικού κώδικα και του πλαισίου διαχείρισης των ορυκτών πρώτων υλών, με απόδοση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης στις τοπικές κοινωνίες (κοινωνικό ταμείο, Ο.Τ.Α., Περιφέρειες), και σχετική ενημέρωση των φορέων της Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών.

7. Μακροπρόθεσμος Ενεργειακός Σχεδιασμός

Προκειμένου η Ελλάδα να έχει μακροπρόθεσμα σταθερό σχέδιο και στρατηγική για την Ενέργεια, προτείνουμε τη συγκρότηση εξαμελούς υπερκομματικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα λειτουργεί υπό τον Υπουργό Ενέργειας, θα συνεργάζεται με τα άλλα Υπουργεία και όλους τους φορείς του κλάδου της Ενέργειας, και θα καταρτίζει και θα παρουσιάζει την Ενεργειακή Στρατηγική της χώρας μεσοπρόθεσμα (μέχρι το 2030) και μακροπρόθεσμα (μέχρι το 2050).

Συνολικά, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας εξισορροπεί μεταξύ της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, της επαρκούς ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Μπροστά στην κατάσταση που δημιούργησαν με αποκλειστικά δικές τους αποφάσεις οι ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η αδράνεια ή η υιοθέτηση ημίμετρων θα έχουν αναμφίβολα μεγαλύτερο κόστος, τόσο άμεσα όσο και σε βάθος χρόνου. Κόστος για τους εργαζόμενους στη Δ.Ε.Η. αλλά και ανυπολόγιστες επιπτώσεις για την οικονομία.

Με καινοτόμες ρυθμιστικές παρεμβάσεις και στοχευμένες ιδιωτικοποιήσεις, το σχέδιο μας κινητοποιεί τον ιδιωτικό τομέα, μειώνει το ενεργειακό κόστος για τον πολίτη και την επιχείρηση, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ενισχύει την επιχειρηματική και βιομηχανική δραστηριότητα και δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία.

Αναδεικνύουμε το γεωστρατηγικό πρόσημο της Ενέργειας, και τις δυνατότητες που προσφέρει για συνολική αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και στο διεθνές σκηνικό.

Βίντεο – Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την ενεργειακή πολιτική

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn