Κώστας Σκρέκας: «Στηρίζουμε με 8 εκατ. ευρώ τον κλάδο γούνας στη Δυτική Μακεδονία»

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον 2ο Κύκλο της δράσης

Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 5 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων για τη δράση του
Υπουργείου Ανάπτυξης: «2ος κύκλος: Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του
κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν», προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων https://www.ependyseis.gr/ και η περίοδος υποβολής λήγει την
Τετάρτη 2 Αυγούστου και ώρα 13.00.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.)
και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας: 5.8 – «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για
αύξηση της εξωστρέφειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές».
Η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις του κλάδου γούνας και συναφών ειδών θα καλύψει,
με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες και αγορές
πρώτων υλών προκειμένου να εξασφαλιστεί μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας
για την συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
Ωφελούμενες είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας, ανεξάρτητα από τη
νομική τους μορφή και το μέγεθος της επιχείρησης, που νομίμως λειτουργούν και
δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια
ΔΟΥ μέχρι την 14.03.2022 (ημερομηνία έναρξης των κυρώσεων) και δεν έχουν
ενταχθεί στην Πράξη «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από
την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που
επιβλήθηκαν».
Για την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου γούνας, ο Υπουργός
Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας είχε σήμερα συνάντηση με τη Βουλευτή Καστοριάς,
Μαρία Αντωνίου, η οποία του ανέλυσε ιδέες και προτάσεις προς την κατεύθυνση
αυτή.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Στηρίζουμε έμπρακτα με 8 εκατ.
ευρώ τον κλάδο της γούνας στη Δυτική Μακεδονία που επλήγη σημαντικά από την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές
δυσκολίες. Η ενίσχυση της βιωσιμότητας του σημαντικού αυτού κλάδου, που
δημιουργεί θέσεις εργασίας, είναι κομβικής σημασίας, ειδικά σε ακριτικές περιοχές,
ώστε να διατηρηθούν τα θετικά και πολλαπλασιαστικά οφέλη που φέρνει στην
τοπική οικονομία και κοινωνία».
Η Υφυπουργός Ανάπτυξης, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Η Κυβέρνηση,
ενεργώντας άμεσα και αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των σοβαρών
προβλημάτων που προκάλεσε στην παραγωγική οικονομία, στη μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό
δραστηριοποιείται στον κλάδο της γούνας, η επίθεση της Ρωσίας κατά της
Ουκρανίας και κατ’ επέκταση οι διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν, λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.
Υποστηρίζοντας την προσπάθεια τους για την ανάκαμψη του κύκλου εργασιών τους,
την αύξηση της ρευστότητας, και βέβαια τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, το
Υπουργείο Ανάπτυξης παρέχει οικονομική ενίσχυση με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης
για την αναζωογόνηση της εν λόγω, ιδιαιτέρως σημαντικής για την οικονομία και την
κοινωνία, επιχειρηματικής και παραγωγικής δραστηριότητας».
Η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας, Θωμαΐς Ευτυχίδου, δήλωσε: «Το Υπουργείο
Ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας τις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που
επέφερε στις επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και τις περιοχές που
δραστηριοποιούνται, η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, και κατά
συνέπεια οι διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν, ανταποκρίνονται στην ανάγκη
περαιτέρω ενίσχυσης των εν λόγω επιχειρήσεων. Αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες
της συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών και του περιορισμού της ρευστότητας,
στηρίζουμε έμπρακτα τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, μέσω οικονομικής ενίσχυσης
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και αγοράς πρώτων υλών, υποστηρίζοντας
ένα ζωτικό παραγωγικό οικοσύστημα για τη Δυτική Μακεδονία και τη χώρα».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn