Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, παρευρέθηκε στην εκδήλωση για τον εταιρικό μετασχηματισμό της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής

Ανάρτηση από το facebook:
Παραβρέθηκα σήμερα στην εκδήλωση για τον εταιρικό μετασχηματισμό της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.
Μέσα από τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων, η χώρα μας γίνεται πιο ανταγωνιστική διεθνώς και εξασφαλίζει υψηλούς ρυθμούς βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι συνεταιρισμοί και ο ασφαλιστικός κλάδος μπορούν να αποτελέσουν εθνικούς πρωταθλητές για την Ελλάδα.
Στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα από την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών και τη δημιουργία νέων εργαλείων ενισχύουμε και τους δυο τομείς, κάνοντας πιο ασφαλή την οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών.
  

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn