Ολομέλεια Βουλής – Ομιλία Κώστα Σκρέκα – 1/11/2017

Σ/Ν Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας: “Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις”.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn