Ομιλία στο Συνέδριο του Economist: Στόχος της Κυβέρνησης η διασφάλιση της βιωσιμότητας των Ελλήνων αγροτών

Η Κυβέρνηση σχεδιάζει ένα σύστημα εκπαίδευσης και γεωργικών συμβουλών για να βοηθήσει τους αγρότες να βελτιώσουν την παραγωγή τους και να επιτευχθεί η μετάβαση στη βιώσιμη γεωργία, μεταξύ άλλων δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας την Πέμπτη στο 5ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του Economist.

Ζητούμενο, είπε ο Υφυπουργός, είναι ένας βιώσιμος Έλληνας αγρότης, ο οποίος θα μπορεί να επιτύχει τρεις βασικούς στόχους:
α) Να έχει ένα ικανοποιητικό εισόδημα από τις καλλιέργειες του ώστε να μπορεί να ζει την οικογένεια του, αλλά και να επανεπενδύει στη δουλειά του,
β) να παράγει υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα, υγιεινά για τους καταναλωτές και σε επαρκείς ποσότητες για να μην υπάρχουν ελλείψεις και
γ) να προστατεύει το περιβάλλον, δηλαδή να διαχειρίζεται με έναν τέτοιο τρόπο το νερό, τα φυτοφάρμακα τα λιπάσματα, το έδαφος, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στις επόμενες γενιές να μπορούν να ζουν και να καλλιεργούν σε εκτάσεις όπου το έδαφος είναι τουλάχιστον στην ίδια κατάσταση, αν όχισε καλύτερη απ’ αυτή που το παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενιές.

Πρόκειται για ένα τρίπτυχο εξαιρετικά σύνθετο, σημείωσε ο κ. Σκρέκας, προσθέτοντας ότι «η εφαρμογή της στρατηγικής, Από το αγρόκτημα στο πιάτο, μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς «οι πολιτικές συνδέονται μεταξύ τους». Η ορθολογική χρήση των εισροών, όπως για παράδειγμα τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, καθώς και του νερού, θα βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και ταυτόχρονα στη
μείωση του κόστους παραγωγής, ανέφερε ο Υφυπουργός. Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων θα οδηγήσει και σε καλύτερες τιμές για τους αγρότες, συμπλήρωσε.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές στην Ελλάδα και η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι πάνω από το 30% των περιοχών της χώρας αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο απερήμωσης, πρόσθεσε ο κ. Σκρέκας. Καλλιέργειες που ήταν αρδευόμενες τις προηγούμενες δεκαετίες μετατρέπονται σε ξερικές, όχι επειδή δεν υπάρχει νερό, αλλά επειδή το νερό αντλείται από 300-400 μέτρα βάθος και το κόστος άρδευσης είναι πια τόσο μεγάλο που δεν συμφέρει τον αγρότη να χρησιμοποιεί νερό.

Για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα παραγωγής τροφίμων χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο καλλιέργειας, να εφαρμόσουμε νέες πρακτικές και να εντάξουμε τη γεωργία ακριβείας στην καθημερινότητα των αγροτών, είπε ο κ. Σκρέκας

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης και των γεωργικών συμβουλών. Σε αυτό το μέτωπο, η Κυβέρνηση σχεδιάζει δύο πολύ σημαντικές
αλλαγές, ανακοίνωσε ο κ. Σκρέκας: Πρώτον, ένα σχήμα επαγγελματικής κατάρτισης που θα είναι ανοιχτό σε όλους τους αγρότες και δεύτερον, ένα σύστημα γεωργικών συμβουλών που θα βοηθήσει τους αγρότες να βελτιώσουν την παραγωγή τους.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε ακόμα στον καθοριστικό ρόλο των σύγχρονων αγροτικών υποδομών, προκειμένου να αυξηθεί η χρήση επιφανειακών υδάτων για άρδευση, καθώς σήμερα το νερό που καταναλώνεται στον πρωτογενή τομέα προέρχεται σε ποσοστό άνω του 65% από τα υπόγεια αποθέματα. Την ίδια ώρα, σε χώρες όπως η Ισπανία, το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 20%.

Οι σοβαρές αγροτικές υποδομές και η κατασκευή «έξυπνων» κλειστών αρδευτικών δικτύων για τη μεταφορά του νερού στις αγροτικές καλλιέργειες χωρίς απώλειες, θα εξασφαλίσουν τη μείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία ενός πολύτιμου φυσικού πόρου όπως είναι το νερό.

«Γι’ αυτό η Κυβέρνηση μας σχεδιάζει ένα πολύ φιλόδοξο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης των αγροπεριβαλλοντικών υποδομών, για το οποίο σκοπεύουμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και με αυτόν τον τρόπο, έχοντας πια μια συνολική πολιτική που αφορά και τις αγροτικές υποδομές και την εκπαίδευση των αγροτών, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες μας να μεταβούν στην επόμενη μέρα», κατέληξε ο κ. Σκρέκας.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn