Παράκαμψη κάθε νόμιμης διαδικασίας κατά την τοποθέτηση Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΕΟΑΝ

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

– Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Παράκαμψη κάθε νόμιμης διαδικασίας κατά την τοποθέτηση Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΕΟΑΝ

Σοβαρό προβληματισμό για ακόμη μια φόρα για την νομιμότητα των αποφάσεων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ , δημιουργεί η τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου στον ΕΟΑΝ.

Συγκεκριμένα, με την πρόσφατη (8 Ιανουαρίου 2018) ΚΥΑ του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ΔΔΥ/826/197, ορίσθηκε «νέος» Διευθύνων Σύμβουλος στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (EOAN).

Ο διορισμός αυτός δεν είναι σύννομος δεδομένου ότι ο νόμος Βερναρδάκη 4369/2016 στο αρ.8 παρ 1 εδ. β προβλέπει ότι οι θέσεις Διευθύνοντος Συμβούλου των ΝΠΙΔ πληρούνται από μέλη του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών και σημαντικότερον, ύστερα, από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η διαδικασία αυτή παρακάμφθηκε πλήρως, ενώ η επιλεγείσα δεν είναι καν μέλος του Μητρώου.

Δεδομένου ότι πρόκειται για άλλη μια υπόθεση με οσμή αναξιοκρατίας
ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, επικεφαλής των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) πληρούνται από μέλη του Μητρώου, καθώς και από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3. Γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία αυτή;

2. Είναι αλήθεια ότι η νεοδιορισθέντα Διευθύνων Σύμβουλος τους Ελληνικού Οργανισμού ανακύκλωσης δεν είναι μέλος του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε στη θέση αυτή ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κώστας Σκρέκας
Βουλευτής Π.Ε. Τρικάλων

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn