Πρόγραμμα επιδότησης ύψους 37 εκατ. ευρώ για εξοικονόμηση νερού

Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και τον Υφυπουργό Κώστα Σκρέκα το πρόγραμμα που επιδοτεί τις αγροτικές επενδύσεις σε αρδευτικά συστήματα για την εξοικονόμηση νερού, συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ.

Στην Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (4377) ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για το Μέτρο 4.1.2 με τίτλο «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας της χρήσης νερού με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Δικαιούχοι της δράσης 4.1.2 μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Επιδοτούνται από 45% ως και 85% οι δαπάνες για αρδευτικά συστήματα χαμηλής πίεσης, δεξαμενές όγκου ως 500 κ.μ. που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, καθώς και δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους μηχανολογικός εξοπλισμός για επαναχρησιμοποίηση του νερού, νέες γεωτρήσεις, συστήματα στάγδην άρδευσης καθώς και φωτοβολταϊκά.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δε μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις επενδύσεις:
α) Τα 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
β) Τα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις.
Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται πως για τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δε μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 ευρώ.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn