Προβληματισμός για την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ

Αθήνα, 19-6-2017

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

– Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Προβληματισμός για την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ

Προκλητικά επιζήμια για το Ελληνικό Δημόσιο, τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ φαίνεται τελικά πως είναι η είσοδος στρατηγικού επενδυτή με ποσοστό 24% στον ΑΔΜΗΕ, όπως την προκήρυξε, διαπραγματεύτηκε και τελικά μεθόδευσε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά, τόσο για τη νέα εταιρεία, όσο και για τη ΔΕΗ στερούμενης πλέον ενός σημαντικού περιουσιακού στοιχείου.

Αντίστοιχα και ο ΑΔΜΗΕ έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της χρηματοδότησης του υφιστάμενου επενδυτικού προγράμματός του, την εξυπηρέτηση δανειακών του υποχρεώσεων, την τιμολογιακή του πολιτική, αλλά και την εξέλιξη του μετοχικού σχήματος με πιθανή αύξηση του ποσοστού του προτιμητέου επενδυτή. Η Συμφωνία Μετόχων του ΑΔΜΗΕ προβλέπει απαγόρευση μεταβίβασης ή επιβάρυνσης μετοχών του ΑΔΜΗΕ, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων του ΑΔΜΗΕ, για χρονικό διάστημα 24 μηνών (lock-up period), με την εξαίρεση μεταβιβάσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του μετόχου. Προβλέπει επίσης δικαίωμα πρώτης προσφοράς (right of first offer) υπέρ των λοιπών μετόχων σε περίπτωση σκοπούμενης πώλησης μετοχών του ΑΔΜΗΕ, για χρονικό διάστημα από 4 έως 10 χρόνια, το οποίο θα καθοριστεί από τον προτιμητέο επενδυτή κατά την οριστική απόκτηση των μετοχών. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης είτε σε επίπεδο Δ.Σ. είτε σε επίπεδο Γ.Σ., παρέχεται στη State Grid ειδικό δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών του ΑΔΜΗΕ που κατέχει, χωρίς τους περιορισμούς της Συμφωνίας Μετόχων ΑΔΜΗΕ, εντός 6 μηνών από την πάροδο της προθεσμίας των 30 ημερών που προβλέπεται από τη Συμφωνία Μετόχων ΑΔΜΗΕ για τη φιλική διευθέτηση ενός αδιεξόδου.

Κοινώς, με 320 εκ. ευρώ ο προτιμητέος επενδυτής και ποσοστό 24% αποκτά προνόμια που θα αποκτούσε ο στρατηγικός επενδυτής αν η διαδικασία εξελισσόταν όπως είχε σχεδιαστεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση της ΝΔ και με τίμημα τουλάχιστον 900 εκ. ευρώ.

Ως εκ τούτου ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Ποιο το πραγματικό όφελος για ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ και Ελληνικό Δημόσιο από την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στον ΑΔΜΗΕ;

Ο Ερωτών Βουλευτής της ΝΔ:

Κώστας Σκρέκας, Βουλευτής Π.Ε. Τρικάλων

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn