Συνάντηση του Κώστα Σκρέκα με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη στήριξη των αγροτών με 200 εκατ. ευρώ

Έπειτα από συνεχείς και εντατικές διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα για ένα πακέτο χρηματοδότησης στον ελληνικό αγροτικό τομέα που θα προσεγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ και έναρξη εφαρμογής τον Ιανουάριο του 2020, με έμφαση στη στήριξη των επενδύσεων που υλοποιούνται από νέους αγρότες.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκρέκα με τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Andrew McDowell, που έγινε τη Δευτέρα στην Αθήνα. “Συμφωνήσαμε σε μία βοήθεια σημαντική για τον αγροτικό τομέα της χώρας και τους νέους αγρότες, που προσεγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ. Χρήματα τα οποία, για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Ελλάδα, θα προωθηθούν κατευθείαν στους Έλληνες αγρότες για να μπορέσουν να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή τους”, ανέφερε ο κ. Σκρέκας.

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι αυτά τα δάνεια θα διατεθούν προς τον Έλληνα παραγωγό με ευνοϊκούς όρους, βοηθώντας τον “να επενδύσει και να εκσυγχρονίσει την παραγωγή του, να κατασκευάσει φωτοβολταϊκά πάρκα για να μειώσει σημαντικά το κόστος της ενέργειας που σήμερα ξοδεύει”.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα κεφάλαια που χορηγεί η ΕΤΕπ θα στηρίξουν τους Έλληνες αγρότες οι οποίοι θα μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού αλλά και να υλοποιήσουν ταχύτερα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να προχωρήσουν στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, βελτιώνοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα.

Επίσης, τα κεφάλαια που θα προέλθουν από την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή Αγροτικών Φωτοβολταϊκών πάρκων για τον συμψηφισμό ενέργειας (net metering). Η επέκταση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον πρωτογενή τομέα θα μειώσει σημαντικά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα το αποτύπωμα άνθρακα της αγροτικής δραστηριότητας, δηλαδή θα έχει ταυτόχρονα οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Επιπλέον, οι όροι χορήγησης των δανείων είναι ευνοϊκοί, καθώς η διάρκεια τους θα ανέρχεται ως τα 15 έτη και η περίοδος χάριτος ως και 5 έτη, προσφέροντας στους αγρότες ένα πολύτιμο χρονικό περιθώριο όπου θα έχουν επαρκή ρευστότητα για να καλύπτουν τις ανάγκες της παραγωγής και παράλληλα να να αποπληρώνουν τον δανεισμό τους.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn