Συνέντευξη στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”

1) Τι κίνητρα θα δώσει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα;

Η Κυβέρνηση εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό σχέδιο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να στηρίξει το εισόδημα των αγροτών, να προσελκύσει νέους στην παραγωγή και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Η πανδημία του κορωνοϊού περιορίζει ασφυκτικά τα περιθώρια για να προχωρήσουμε άμεσα στα μέτρα που σχεδιάζαμε. Παρ’ όλα αυτά, ήδη έχουμε μειώσει τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ εφέτος ανεστάλη η καταβολή του τέλους επιτηδεύματος ύψους 650 ευρώ. Επίσης, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη διατίθενται σε πρώτη φάση 150 εκατ. ευρώ για τους κλάδους που επηρεάζονται από την υγειονομική κρίση, ενώ μέσα στο ερχόμενο διάστημα θα ενεργοποιήσουμε ένα νέο πρόγραμμα 120 εκατ. ευρώ. αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια.

Στο επίκεντρο της πολιτικής μας είναι η μείωση του κόστους παραγωγής σε μόνιμη βάση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε νομοθετήσει μέτρα για τη επέκταση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην παραγωγή και δημοπρατούμε έργα για την κατασκευή σύγχρονων έξυπνων αρδευτικών δικτύων. Παράλληλα, προωθούμε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση των αγροπεριβαλλοντικών υποδομών της χώρας ώστε να αξιοποιήσουμε ορθολογικά τους φυσικούς πόρους, με επίκεντρο το νερό, να μειώσουμε το κόστος άρδευσης και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε το περιβάλλον.

2) Στον αγροτικό τομέα μπορούμε να περιμένουμε μεγάλες επενδύσεις που θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας;

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράψαμε πρόσφατα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάξαμε στον Αναπτυξιακό Νόμο τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα με προϋπολογισμό άνω των 500.000 ευρώ,. Οι ενισχύσεις για τις αγροτικές επιχειρήσεις ανέρχονται ως το 55% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και χορηγούνται υπό τη μορφή επιδότησης.

Πέραν αυτών, μέσα από τα «Σχέδια Βελτίωσης» και τα «Σχέδια Μεταποίησης» που προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα την επόμενη τριετία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 δις ευρώ. Πρόκειται για επενδύσεις που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω εκμηχάνιση της αγροτικής παραγωγής, βελτιώνοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των αγροτών και των μεταποιητικών επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα.

3) Πολύ συχνά λέτε πως βασική επιδίωξη σας είναι να επιστρέψουν οι νέοι αγρότες στο χωράφι. Πως θα γίνει αυτό;

Το ποσοστό των νέων αγροτών (κάτω των 40 ετών) στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, της τάξεως του 5% ή και χαμηλότερα. Προτεραιότητα μας είναι να υλοποιηθεί με ταχύτατα βήματα ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η περαιτέρω εκμηχάνιση της αγροτικής παραγωγής, ώστε να περιορίσουμε τις δυσκολίες που είναι σύμφυτες με το αγροτικό επάγγελμα και αυτό να καταστεί ελκυστικό για τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων.

Στο μέτωπο της χρηματοδότησης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα διαθέτει δάνεια 200 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, εκ των οποίων τουλάχιστον το 10% θα κατευθυνθεί στους νέους αγρότες, Είναι ένα πρώτο βήμα και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλα.

4) Τι σημαίνει για τους Έλληνες αγρότες η ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας;

Η συμφωνία για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουμε υπογράψει μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πήρε σάρκα και οστά στα τέλη Αυγούστου με τη συμμετοχή των πρώτων τραπεζών, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα θα συμμετάσχουν και άλλες ελληνικές τράπεζες.

Για τους σκοπούς του Ταμείου δεσμεύσαμε κεφάλαια 80 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά το ποσό που θα κατευθυνθεί για τις εγγυήσεις στη χρηματοδότηση επενδύσεων θα ανέλθει στα 460 εκατ. ευρώ.

5) Πως σχεδιάζεται η μετάβαση στην «ψηφιακή» αγροτική παραγωγή;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της αγροτικής παραγωγής και των συνολικά του αγροτικού τομέα αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής.

Δύο ενδεικτικά παραδείγματα:

Πρόσφατα υπογράψαμε Κοινή Υπουργική Απόφαση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε απομονωμένες, μειονεκτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας. Το έργο στοχεύει στην κάλυψη του 25% της επικράτειας, δηλαδή σε 3,3 εκατομμύρια κάτοικους, με επίκεντρο 5.900 οικισμούς.

Επίσης, την περασμένη άνοιξη θέσαμε σε εφαρμογή την ψηφιακή υπηρεσία «Greek Farmss», η οποία αποτελεί το πρώτο ψηφιακό βήμα στην προσπάθεια μετάβασης στη νέα εποχή. Η υπηρεσία διασυνδέει ψηφιακά τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής με την αγορά, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ παρέχει ψηφιακή διασύνδεση της προσφοράς και της ζήτησης θέσεων εργασίας.

6) Ποιος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει ο πρωτογενής τομέας στη μετα-κορονοϊό εποχή;

Οι εμπειρίες που αποκομίσαμε από την κρίση του κορωνοϊού καταδεικνύουν την αναγκαιότητα η χώρα να στραφεί σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, με έμφαση στην παραγωγή, τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στο δευτερογενή, δηλαδή τη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Ο πρωτογενής τομέας έδειξε σημάδια ανθεκτικότητας σε μια πρωτόγνωρη δοκιμασία και μάλιστα σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων σημειώθηκε μεγάλη αύξηση πωλήσεων και ρεκόρ εξαγωγών. Αυτό το κεκτημένο οφείλουμε να το διατηρήσουμε και να το επεκτείνουμε όταν ξεπεράσουμε την κρίση.

Χωρίς ισχυρό αγροτικό τομέα δεν θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τη διατροφική ασφάλεια της χώρας και την ισχυρή ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας σε μακροχρόνια βάση, Ο αγροτικός τομέας θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική οικονομία, ώστε να κάνουμε πράξη το όραμα μιας Ελλάδας που παράγει και παράγει περισσότερα.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn