Βορά στις κομματικές σκοπιμότητες του ΣΥΡΙΖΑ οι δημόσιες εταιρείες

Αθήνα, 10/7/2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

– Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Βορά στις κομματικές σκοπιμότητες του ΣΥΡΙΖΑ οι δημόσιες εταιρείες

Σοβαρές ανησυχίες και προβληματισμούς προκαλεί η συνεχιζόμενη κακοδιαχείριση και κομματική εκμετάλευση των Δημοσίων Εταιρειών από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τις διορισμένες από αυτή διοικήσεις.

Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η καταστροφική ανοχή που δείχνει η κυβέρνηση και η διοίκηση του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), στις ζημιογόνες επιπτώσεις που προκαλούνται στον ΔΕΔΔΗΕ και κατ’ επέκταση στη ΔΕΗ, από την αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων από «φιλική» προς την κυβέρνηση εργολαβική εταιρεία.

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ με αντικείμενο τη λειτουργία , συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών του δικτύου. Στόχος της εταιρείας, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της, είναι η αξιόπιστη τροφοδοσία των Πελατών της (Ελλήνων καταναλωτών), η ποιότητα της τάσης του ρεύματος και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης.

Δυστυχώς όμως πολλά από από τα παραπάνω που υποστηρίζει ο ΔΕΔΔΗΕ ότι υλοποιεί, σε πλείστες των περιπτώσεων αμφισβητούνται στην πράξη, αφού ο ανάδοχος εργολάβος – ορισμένος να παρέχει ή να υποστηρίζει τις ανωτέρω υπηρεσίες – αδυνατεί επανειλημμένα να αναταπεξέλθει στο έργο που του έχει ανατεθεί.

Συγκεκριμμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει υπηρεσιακή αναφορά προς το Διοικητικό Συμ-βούλιο της εταιρείας που εισηγήται την έκπτωση της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε., αναδόχου εργολαβίας κατασκευής Δικτύων Διανομής των περιοχών Περιστερίου – Ελευσίνας, συμβατικού τιμήματος 17.050.000 ευρώ, αφού όπως αναφέρει «από την έναρξή της η εν λόγω εργολαβία παρουσίασε προβλήματα». Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμμένη εργολαβία είχε ημερομηνία έναρξης την 1.8.2015 και διάρκεια 36 μήνες. Επιπλέον, στην υπηρεσιακή εισήγηση αναφέρεται ότι τα προβλήματα στη συνεργασία με την εν λόγω εργολαβική εταιρεία αφορούν σε:

1. Μη έγκαιρη επισκευή βλαβών
2. Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης έργων
3. Ανεκτέλεστα έργα τα οποία αφορούν σε ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων
4. Ανεκτέλεστες εργασίες αποκοπών παροχών
5. Υπερβολικές καθυστερήσεις σε εργασίες επιχώσεων και επαναφορών επιφανειών μετά από εκσκαφές, στην αποκομιδή των προιόντων εκσκαφής, περισυλλογή αποξηλούμενων υλικών καθώς και κακοτεχνίες
6. Ανεκτέλεστες εργασίες κλαδεμάτων και αποψιλώσεων κ.α.

Με βάση τα παραπάνω η ζημιά που προκαλείται στον ΔΕΔΔΗΕ, στη ΔΕΗ αλλά και στο δημόσιο συμ-φέρον είναι ανυπολόγιστη. Δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση και η διορισμένη από αυτή διοίκηση δείχνει ατελείωτη ανοχή απέναντι στην εν λόγω εργολαβική εταιρεία, αφού από την αρχή υπήρχαν προβλήματα και σε μια χρονική περίοδο που ο όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι η εν λόγω εισήγηση προς τη Διοίκηση της εταιρείας έχει ημερομηνία 12 Ιουνίου, εντούτης δεν εισήχθηκε προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο που ακολούθησε.

Οι ανησυχίες είναι ακόμη μεγαλύτερες αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η συγκερκιμμένη εργολαβική εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. έχει συνάψει κι άλλες συμβάσεις με τον ΔΕΔΔΗΕ, συνολικού συμβατικού τιμήματος 103.475.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας), πολλές από τις οποίες σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ανάλογα προβλήματα κι ενώ αρκετές έχουν εκχωρηθεί ως εγγύηση για χρηματοδότηση στην τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ως εκ τούτου ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει υπηρεσιακή εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ στις 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 για οριστική έκπτωση της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από το έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με συμβατικό τίμημα 17.050.000 ευρώ; Για ποιο λόγο δε συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο που ακολούθησε;

2. Για πιο λόγο η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ δείχνει τέτοια ανοχή στη συγκεκριμένη εργολαβική εταιρεία αφού, σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση, η συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία είχε από την έναρξη της προβλήματα;

3. Σε πόσες από τις υπόλοιπες εργολαβίες που έχει αναλάβει η ΤΟΞΟΤΗΣ στον ΔΕΔΔΗΕ συνολι-κού τιμήματος 103.475.000 ευρώ, υπάρχουν ανάλογα προβλήματα; Τι προτίθεστε να κάνετε γι αυτές; Θα εξακολουθήσετε να αποσιωπάτε το πρόβλημα;

4. Είναι αλήθεια ότι στην περιοχή της Θεσσαλίας οι εργαζόμενοι του ΤΟΞΟΤΗ έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας διότι παραμένουν απλήρωτοι για μήνες;

5. Ποια είναι η ζημιά που έχει υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ μέχρι σήμερα από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του συγκεκριμμένου εργολάβου

6. Πόσες από τις συμβάσεις έχουν εκχωρηθεί από τον εργολάβο στην τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ για χρηματοδότηση;

7. Τί θα γίνει αν οι εν λόγω συμβάσεις καταπέσουν και δεν ολοκληρωθούν;

Ο Ερωτών Βουλευτής της ΝΔ

Κώστας Σκρέκας, Βουλευτής Π.Ε. Τρικάλων

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn