Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2023 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Με το 2ο «Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2023» στην κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα» για την πρόταση με θέμα «Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου για την ενημέρωση και καθοδήγηση των ΜμΕ στην επιλογή σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της ρευστότητας» βραβεύτηκε η Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το βραβείο απονεμήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2023 που διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://digitalawards.gov.gr/about).

 

Το βραβευθέν ψηφιακό εργαλείο παρέχει μέσα από μία δημόσια πύλη άμεση, επαρκή και αξιόπιστη ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους, συνεισφέροντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης γύρω από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που παρέχουν τη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις με απευθείας πρόσβαση στις σχετικές ιστοσελίδες. Παράλληλα, βοηθά στην εξοικείωση των ενδιαφερόμενων με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, στη μείωση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού (financial literacy) και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

 

Στο ψηφιακό εργαλείο καταγράφονται όλες οι πηγές χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης κ.λπ.) και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς.

 

Το ψηφιακό εργαλείο  είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα  https://www.ggb.gr/el/node/1040 (στα ελληνικά) και https://www.ggb.gr/en/Finance_SMEs_instruments (στα αγγλικά). Η αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας έχει αναδειχθεί ως καλή πρακτική στο πεδίο “Policy initiatives focused on improving SMEs’ investment readiness and awareness about financial opportunities” σε σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. σχετικά: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39645).

 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία κινητοποιούν συνδυαστικά δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους με σκοπό να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμβάλλουν έτσι στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με δάνεια και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών τα οποία χορηγούνται μέσω συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

 

Πρόσφατη έρευνα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας που διενεργήθηκε σε 1.247 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανάδειξε το σημαντικό ζήτημα έλλειψης ενημέρωσης και εξοικείωσής τους με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία.

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κώστας Σκρέκας επισήμανε:

«Συγχαίρω θερμά τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας που έλαβαν το  Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2023 για μια «έξυπνη λύση», ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που σχεδίασαν για να καθοδηγεί τις επιχειρήσεις στην επιλογή σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της ρευστότητας. Η βράβευσή τους αντανακλά τις προσπάθειες που γίνονται στο Δημόσιο από στελέχη με ικανότητες και φιλότιμο στο να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς την ψηφιακή μετάβαση της χώρας μας προς όφελος των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.

Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουμε θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την πλήρη ψηφιοποίηση του συνόλου των διαδικασιών που αφορούν στις επιχειρήσεις καθώς και τις αδειοδοτικές διαδικασίες ώστε ο επενδυτής, ο επιχειρηματίας να μπορεί από τον υπολογιστή στο γραφείο του ή το κινητό του να προχωρά όλη την διαδικασία και από εκεί και μετά να είναι θέμα των υπηρεσιών η ολοκλήρωσή τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν γίνει βήματα και έχουμε το σχέδιο και την βούληση να προχωρήσουμε ακόμη ταχύτερα.

Και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους!»

 

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης, κα Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου συνεχάρη θερμά τα υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας και Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για τη βράβευσή τους με το Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2023 και προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το θέμα της ενημέρωσης και εξοικείωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η ρευστότητα συνεχίζει να παραμένει το ζητούμενο των επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα την πραγματική οικονομία και, ειδικότερα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και, με διακεκριμένα ψηφιακά εργαλεία, τις καθοδηγεί ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε πηγές χρηματοδότησης και να μπορέσουν να αναπτυχθούν».

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn